• چطور به ندرت سرما بخوریم؟

    تاکنون پیش آمده که بخاطر سرماخوردگی یا تب قید مدرسه و یا کار را بزنید؟ آیا هر سال همیشه آنفولانزا می‌گیرید؟ همه‌ی ما در مورد کسانی که هرگز مریض نمی‌شوند، چیزهایی شنیده‌ایم؛ اما واقعاً چگونه از پس این کار برمی‌آیند؟ قطعاً به خاطر مسائل ژنتیکی نیست، حداقل در اکثر موارد، احتمالاً یک سری آداب و

    ۱۴ آذر ۱۳۹۷