• چطور حافظه بلند مدت را تقویت کنیم ؟‌

    ممکن است سپردن اطلاعات به حافظه‌ی بلندمدت کار دشواری باشد و در نتیجه‌ی آن، خاطرات، وقایع و اطلاعات دیگری در گذر زمان از دست می‌رود. خوشبختانه راه‌های زیادی برای پیشگیری از این مسئله وجود دارد! به عنوان مثال می‌توانید رویکرد خود را در مواجهه با اطلاعات تازه عوض کنید تا در طولانی‌مدت بتوانید در به

    ۱۱ آذر ۱۳۹۷