• چطور یک جلسه مصاحبه‌ شغلی را موفق پشت سر بگذاریم؟

    گاهی اوقات جلسات مصاحبه تنها شانس فرد برای ایجاد اولین تصویر ذهنی مثبت و ارائه‌ی خود به عنوان انتخابی شایسته برای یک شغل خواهد بود. در تعیین این مسئله که آیا فرد به مراحل بعدی راه خواهد یافت و یا اینکه آیا کار را به او سپرده می‌شود، صرف زمان و اندکی تلاش جهت آماده‌سازی

    ۱۹ دی ۱۳۹۷